Research Highlights

Research Highlights
Explore more highlights
By faculty By year
June 29, 2018
prof. granick 18.06.29

How to better focus waves by considering symmetry and information loss

Kai Lou, Steve Granick, and François Amblard
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 115 (26) 6554-6559 (2018)
May 25, 2018
ACSNano2018_ruoff

Highly Oriented Monolayer Graphene Grown on a Cu/Ni(111) Alloy Foil

Ming Huang, Mandakini Biswal, Hyo Ju Park, Sunghwan Jin, Deshun Qu, Seokmo Hong, Zhili Zhu, Lu Qiu, Da Luo, Xiaochi Liu, Zheng Yang, Zhongliu Liu, Yuan Huang, Hyunseob Lim, Won Jong Yoo, Feng Ding, Yeliang Wang, Zonghoon Lee, and Rodney S. Ruoff
ACS Nano, 12 (6), pp 6117–6127 (2018)
May 28, 2018
adma201800888-fig-0004-m

Camphor‐Enabled Transfer and Mechanical Testing of Centimeter‐Scale Ultrathin Films

Bin Wang, Da Luo, Zhancheng Li, Youngwoo Kwon, Meihui Wang, Min Goo, Sunghwan Jin, Ming Huang, Yongtao Shen, Haofei Shi, Feng Ding, Rodney S. Ruoff
Adv. Mater., 30, 1800888 (2018)
May 25, 2018
Prof.schultz

Mass-correlated rotational Raman spectra with high resolution, broad bandwidth, and absolute frequency accuracy

Christian Schröter, Jong Chan Lee, and Thomas Schultz
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 115, 5072-5076 (2018)
May 28, 2018
ACSNano2018_1_ruoff

Freeze-Casting Produces a Graphene Oxide Aerogel with a Radial and Centrosymmetric Structure

Chunhui Wang, Xiong Chen, Bin Wang, Ming Huang, Bo Wang, Yi Jiang, and Rodney S. Ruoff
ACS Nano, 12 (6), pp 5816–5825 (2018)
May 28, 2018
Prof.Geunsik Lee

Rashba–Dresselhaus Effect in Inorganic/Organic Lead Iodide Perovskite Interfaces

Chang Woo Myung, Saqib Javaid, Kwang S. Kim, and Geunsik Lee
ACS Energy Lett., 3, 1297-1300 (2018)
May 25, 2018
PRL2018_ruoff

Raman Spectral Band Oscillations in Large Graphene Bubbles

Yuan Huang, Xiao Wang, Xu Zhang, Xianjue Chen, Baowen Li, Bin Wang, Ming Huang, Chongyang Zhu, Xuewei Zhang, Wolfgang S. Bacsa, Feng Ding, and Rodney S. Ruoff
Phys. Rev. Lett., 120, 186104 (2018)
April 26, 2018
Prof. Moon 18.04.26

Three-dimensional iron(II) porous coordination polymer exhibiting carbon dioxide-dependent spin crossover

Jong Won Shin, Ah Rim Jeong, Sungeun Jeoung, Hoi Ri Moon, Yuki Komatsumaru, Shinya Hayami, Dohyun Moon, and Kil Sik Min
Chem. Commun., 54, 4262 (2018)
May 25, 2018
JPCL2018_SKMin

Surface Hopping Dynamics beyond Nonadiabatic Couplings for Quantum Coherence

Jong-Kwon Ha, In Seong Lee, and Seung Kyu Min
J. Phys. Chem. Lett., 9, 1097-1104 (2018)
May 28, 2018
ACSNano2018_2_ruoff

Folding Graphene Film Yields High Areal Energy Storage in Lithium-Ion Batteries

Bin Wang, Jaegeon Ryu, Sungho Choi, Gyujin Song, Dongki Hong, Chihyun Hwang, Xiong Chen, Bo Wang, Wei Li, Hyun-Kon Song, Soojin Park, and Rodney S. Ruoff
ACS Nano, 12, 1739-1746 (2018)