Research Highlights

최신 연구성과

Amitosh Sharma, Jaewoong Lim, Seonghwan Lee, Seungwan Han, Junmo Seong, Seung Bin Baek, Myoung Soo Lah*
Angewandte Chemie (2023)
Changhwan Lee, Emma Z. Xu, Kevin W. C. Kwock, Ayelet Teitelboim, Yawei Liu, Hye Sun Park, Benedikt Ursprung, Mark E. Ziffer, Yuzuka Karube, Natalie Fardian-Melamed, Cassio C. S. Pedroso, Jongwoo Kim, Stefanie D. Pritzl, Sang Hwan Nam, Theobald Lohmueller, Jonathan S. Owen, Peter Ercius, Yung Doug Suh*, Bruce E. Cohen*, Emory M. Chan* & P. James Schuck*
Nature (2023)
Fei Pan, Kun Ni, Tao Xu, Huaican Chen, Yusong Wang, Ke Gong, Cai Liu, Xin Li, Miao-Ling Lin, Shengyuan Li, Xia Wang, Wensheng Yan, Wen Yin, Ping-Heng Tan, Litao Sun, Dapeng Yu, Rodney S. Ruoff* & Yanwu Zhu*
Nature (2023)